28.06.2021

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – o czym należy pamiętać, by zarobić?

Nieruchomość komercyjna nie ma swojej definicji w przepisach. Nazywa się tak lokale niezamieszkałe oraz przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre są użytkowe, inne usługowe, czasami są to pojedyncze biura a nawet całe budynki, jak np. hotele.

W nieruchomości komercyjne można oczywiście inwestować. Jak to robić, aby nie stracić pieniędzy? Wyjaśniamy poniżej.

Inwestycja inwestycji nierówna

W lokale tego typu inwestuje się na dwa sposoby. Można zakupić go, kiedy będzie gotowy, razem z najemcą. Dzięki temu nie musimy na własną rękę poszukiwać dzierżawcy, a ponadto posiadamy informacje na temat tego, czy biznes już działający w danej nieruchomości przynosi zyski, czy też nie. Znamy również rentowność lokalu. Właściciel ma obowiązek tylko uzgodnić waunki dalszego najmu z ajentem.

Drugim sposobem na skuteczną inwestycję jest zakup pustego lokum, a później komercjalizacja na własną rękę. W tym wypadku należy zwracać baczną uwagę na lokalizację nieruchomości oraz biznes, pod jaki wynajmujemy. Zadowalające zyski osiągniemy tylko wtedy, kiedy przedsiębiorstwo okaże się bowiem intratne.

Skąd mam wiedzieć, czy to mi się opłaca?

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować w nieruchomości, mogą się zastanawiać, czy lepiej wybrać mieszkanie do wynajęcia, czy lokal pod działalność usługową. Jak sie jednak okazuje, stopa zwrotu w tym drugim przypadku oscyluje w granicach 7-10%, a kapitał zwraca się po średnio 12 latach – tak twierdzą eksperci od inwestycji.

Rentowność obliczyć można według wzoru. Należy podzielić roczny dochód z najmu netto przez wartość nieruchomości, pomnożoną przez 100. Dochód oblicza się, odejmując koszty od przychodu. A przychód to czynsz podstawowy i zmienny. Ten pierwszy to stała kwota, a ten drugi to opłaty na poczet wspólnoty czy spółdzielni. Właściciel nieruchomości ponosi następujące koszty: uiszcza czynsz dla wspólnoty lub spółdzielni, podatek od nieruchomości oraz opłatę za grunt.

Jeśli chcemy dokładnie poznać, jak szybko zwróci się ulokowany w lokalu kapitał, musimy podzielić środki zainwestowane przez roczny dochód z najmu.

Jakie czynniki wziąć pod uwagę?

Inwestując w lokal użytkowy, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na lokalizację oraz stan techniczny. Jest to istotne dla biznesu, jaki będzie w nieruchomości prowadzony. Lokum musi spełniać wszystkie normy dotyczące prowadzenia działalności: mieć odpowiednią wysokość sufitów, wytyczone drogi ewakuacyjne, sprawną wentylację i inne. Warto dobrze się zastanowić, co w danym lokalu może funkcjonować, i czy odniesie sukces w takiej a nie innej lokalizacji.