Mikołajowe Wzgórze

Osiedle Mikołajowe Wzgórze powstało w 2008 roku przy ul. Fieldorfa. Składa się z pięciu budynków wielorodzinnych z w sumie 112 mieszkaniami. Zrealizowane w okresie od października 2006 roku do października 2008 roku. Projekt opracowywali architekci: Zbigniew Jendrzejak oraz Jerzy Romański z Biura Projektów „Architekci”. Realizacja następowała w dwóch etapach. W etapie I obejmującym budynki A i B wykonawcą był ENERGOPOL-WSCHÓD Sp. z o.o.. W etapie II budynki C,D,E wykonała firma HENPOL Sp. z o.o.


Galeria